Muskel- og skjelettlidelser

Tidlig fokus på muskel- og skjeletthelse: livslange effekter i en generasjon av arbeidere

Mange barn og unge lever med muskel- og skjelettlidelser. Disse lidelsene kan bli forverret når de begynner å arbeide. Overvekt og inaktivitet kan øke risikoen for muskel- og skjelettlidelser hos unge og barn, men de kan forebygges. Det er et sammensatt foretakende å skulle begrense disse farene, og folkehelsemyndighetene, skolene og bedriftshelsetjenesten bør være inne i bildet.

Forbedring av helse og sikkerhet for arbeidstakere i bransjen personlige tjenester og tjenester til husholdningene i Belgia

Tjenestekupong-bransjen (på EU-plan også omtalt som personlige tjenester og tjenester til husholdningene) har over én million kunder i Belgia (én firedel av alle husstander) og har dermed blitt svært viktig siden oppstarten i 2004. Imidlertid har arbeidstakerne i det siste blitt stilt overfor stadig flere HMS-problemer.

I et nytt drøftingsdokument får vi en oversikt over disse HMS-utfordringene og anbefalinger for å bedre de ansattes velferd, blant annet gjennom opplæring og god praksis.

Kunngjøring av vinnerne av den 15. prisen for god praksis i forbindelse med kampanjen Et sikkert og godt arbeidsmiljø

EU-OSHA anerkjenner ledende eksempler på forebygging av muskel- og skjelettlidelser på arbeidsplassen. Vinnerne består av åtte virksomheter og organisasjoner i Europa, i sektorer som spenner fra helsetjenester til metallbearbeiding.

Arbeidsgivere og ansatte samarbeidet for å implementere bærekraftige og overførbare styringstilnærminger for sikkerhet og helse på arbeidsplassen som forbedrer muskel- og skjelettplager, som beskyttende løfteseler eller innovative driftsmetoder. Ytterligere åtte organisasjoner fikk utmerkelser.