ESENER-1Velg et spørsmål

 

 

*Gjennomsnittet for Den europeiske union inkluderer tall for Kroatia selv om landet ikke var medlem av EU på det tidspunkt feltarbeidet for ESENER-1 ble gjennomført i 2009 (Kroatia ble medlem av EU 1. juli 2013). Dataene for Kroatia er tatt med for å sikre samsvar mellom ESENER-1 og ESENER-2. Det bør anføres at disse dataene bare påvirket EU-tallene i meget liten grad sammenlignet med hva som framkom i publikasjonene om ESENER-1, og som gjaldt EU-27.