You are here

Undersøkelser og statistikk om HMS

Her finner du resultatene fra våre europeiske undersøkelser og meningsmålinger. De gir et øyeblikksbilde av hvordan risikoer på arbeidsplassen blir håndtert og hvordan folk oppfatter sitt eget arbeidsmiljø.

Undersøkelsene er selve hjørnesteinen i arbeidet vårt, og resultatene bidrar til at politiske beslutningstakere og forskere kan identifisere nye trender. Du kan finne mer nyttig statistikk om helse og sikkerhet på arbeidsplassen i følgende kilder: