You are here

Undersøkelser og statistikk om HMS

Undersøkelsene er selve hjørnesteinen i arbeidet vårt, og resultatene bidrar til at politiske beslutningstakere og forskere kan identifisere nye trender. Du kan finne mer nyttig statistikk om helse og sikkerhet på arbeidsplassen i følgende kilder: