You are here

HMS-strategier

Konsolidering og samordning av nasjonale strategier er det første av sju strategiske hovedmål i EUs strategiske rammeverk for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2014–2020. I denne forbindelse har Europakommisjonen bedt medlemsstatene om å revidere sine nasjonale strategier i samråd med relevante interessenter, også partene i arbeidslivet.

Ved hjelp av “kontaktpunktene for nasjonale strategier” som er opprettet under den rettslige rammen, har EU OSHA samlet inn informasjon og utarbeidet en rapport om de nasjonale strategiene. Rapporten omfatter for øyeblikket de nasjonale HMS-strategiene i 22 medlemsstater: Østerrike, Belgia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Italia, Irland, Latvia, Litauen, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slovakia, Spania, Sverige og Storbritannia. Nye nasjonale HMS-strategier vil løpende bli tatt inn i denne rapporten.