Sikkert arbeid med farlige kjemikalier i et legemiddelselskap
19/10/2018 Type: Case-studier 6 sider

Sikkert arbeid med farlige kjemikalier i et legemiddelselskap

Keywords:Kampanje 2018-2019

I denne casestudien redegjøres det nærmere for den medvirkningsbaserte tilnærmingen et legemiddelselskap i Kroatia har tatt i bruk for å håndtere risikoene forbundet med arbeid med farlige stoffer.

Selskapets retningslinjer for helse og sikkerhet, som er strengere enn både EU-regelverket og nasjonal lovgivning, omfatter utvidet risikovurdering, eliminering av bruken av farlige kjemikalier der det er mulig, og tekniske tiltak for å redusere eksponering. Det legges særlig vekt på gravide og ammende arbeidstakere, da de fleste ansatte er kvinner.

Opplæring, bevisstgjøring og involvering av de ansatte på alle trinn i utviklingen og gjennomføringen av nye tiltak for kjemikaliesikkerhet, er nøkkelfaktorer i denne vellykkede risikoreduksjonsstrategien.

Nedlastinger
download

Ytterligere publikasjoner om dette emnet