Undersøkelse om arbeidstakeres eksponering for risikofaktorer på arbeidsplassen
20/05/2020 Type: Prosjektoversikt 2 sider

Undersøkelse om arbeidstakeres eksponering for risikofaktorer på arbeidsplassen

Keywords:Carcinogens, Work-related cancer

Denne prosjektoversikten introduserer en ny og innovativ undersøkelse om eksponering for risikofaktorer for kreft på arbeidsplasser i Europa. Det er mangel på pålitelige og sammenlignbare data på EU-nivå om eksponering for risikofaktorer for kreft på arbeidsplassen, og den nye undersøkelsen søker å fylle dette informasjonsgapet om et av de største arbeidsrelaterte helseproblemene i Europa.

Undersøkelsen vil følge modellen for den australske undersøkelsen om eksponering på arbeidsplassen ved å bruke et nettbasert program for vurdering av yrkesmessig eksponering basert på arbeidstakeres arbeidsoppgaver. Innledningsvis vil den hovedsakelig bli gjennomført i et representativt utvalg av seks EU-land; de første funnene forventes i 2023.

Download in:DE | EN | ES | FI | FR | HU

Ytterligere publikasjoner om dette emnet