Kvinner og den aldrende arbeidsstyrken: implikasjoner for helse og sikkerhet på arbeidsplassen – en gjennomgang av forskningsgrunnlaget
04/10/2016 Type: Reports 90 sider

Kvinner og den aldrende arbeidsstyrken: implikasjoner for helse og sikkerhet på arbeidsplassen – en gjennomgang av forskningsgrunnlaget

Keywords:Aldring og HMS, Campaign 2016-2017, Kvinner og HMS

Denne rapporten undersøker samspillet mellom kjønn og alder i forhold til helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Den ser nærmere på behovet for å vurdere aldersrelaterte forandringer knyttet til kjønn (biologiske forandringer) – f.eks. overgangsalderen, som det mangler forskning om – og kjønn som sosial konstruksjon – herunder vertikal segregering (hierarkiske forskjeller) og horisontal segregering (dominans i ulike sektorer), som gjør at kvinner eksponeres for andre risikoer enn menn. Ettersom dette er forskjeller som vedvarer hele arbeidslivet gjennom, er konklusjonen at både kjønn og aldring må inngå i risikovurderingen i en livsløpstilnærming.

Nedlastinger
download

Ytterligere publikasjoner om dette emnet