Kvinner og den aldrende arbeidsstyrken: implikasjoner for yrkesmessig sikkerhet og helse – En gjennomgang av forskning – Sammendrag
04/10/2016 Type: Reports 9 sider

Kvinner og den aldrende arbeidsstyrken: implikasjoner for yrkesmessig sikkerhet og helse – En gjennomgang av forskning – Sammendrag

Keywords:Aldring og HMS, Campaign 2016-2017, Kvinner og HMS

Denne rapporten oppsummerer funn om samhandlingen mellom kjønn og alder i sammenheng med arbeidsmessig sikkerhet og helse. Det understreker behovet for å vurdere aldersrelaterte forandringer assosiert med (biologiske) kjønnsforskjeller – så som overgangsalderen, der det mangler forskning – og (samfunnsmessige) kjønnsforskjeller – inkludert vertikal segregering (hierarkiforskjeller) og horisontalt (dominering av forskjellige sektorer), som utsetter kvinner for andre risikoer enn menn. Med slike forskjeller som vedvarer gjennom arbeidslivet, trekkes konklusjonen at både kjønn og aldring må inkluderes i en risikovurdering med en livslang tilnærming.

Download in:EN

Ytterligere publikasjoner om dette emnet