Kvinner og den aldrende arbeidsstyrken: implikasjoner for yrkesmessig sikkerhet og helse – En gjennomgang av forskning – Sammendrag

Keywords:

Denne rapporten oppsummerer funn om samhandlingen mellom kjønn og alder i sammenheng med arbeidsmessig sikkerhet og helse. Det understreker behovet for å vurdere aldersrelaterte forandringer assosiert med (biologiske) kjønnsforskjeller – så som overgangsalderen, der det mangler forskning – og (samfunnsmessige) kjønnsforskjeller – inkludert vertikal segregering (hierarkiforskjeller) og horisontalt (dominering av forskjellige sektorer), som utsetter kvinner for andre risikoer enn menn. Med slike forskjeller som vedvarer gjennom arbeidslivet, trekkes konklusjonen at både kjønn og aldring må inkluderes i en risikovurdering med en livslang tilnærming.

Last ned in: en