Storbritannia: «Help Great Britain work well»-strategien og håndtering av MSD-er
19/03/2020 Type: Case-studier 10 sider

Storbritannia: «Help Great Britain work well»-strategien og håndtering av MSD-er

Keywords:Campaign 2020-2022, Muskel- og skjelettlidelser , Employers

Det har vært indikasjoner på en gradvis reduksjon i forekomsten av muskel- og skjelettsykdommer (MSD-er) i Storbritannia i en periode på mer enn 15 år. Det britiske lovverket om MSD-er har funnes i nesten 40 år, og den politiske tilnærmingen er å informere og skape muligheter for arbeidsgivere, og oppmuntre dem til å håndtere risikoer. Strategien som gjennomgås, er den siste i en serie initiativer som strekker seg 20 år tilbake i tid.

MSD-er blir håndtert under denne strategien gjennom en helseprioriteringsplan og integrert i sektorspesifikke planer og andre aktiviteter, slik at man dermed unngår oppsplitting.

Download in:EN

Ytterligere publikasjoner om dette emnet