Fjernarbeid og helserisikoer i sammenheng med covid-19-pandemien: Bevis fra feltet og politiske konsekvenser

Keywords:

Fjernarbeid har hjulpet bedrifter med å utvikle seg og overleve covid-19-pandemien, men det har økt arbeidstakeres risiko for å utvikle muskel- og skjelettlidelser og psykiske helseproblemer.

Denne rapporten gjennomgår arbeidsmiljø- og helseproblemer knyttet til fjernarbeid, og eksisterende tiltak og forskrifter, for å forebygge og håndtere dem. Dybdeintervjuer med arbeidstakere og arbeidsgivere fra tre utvalgte land belyser de positive og negative konsekvensene av fjernarbeid under pandemien.

Ettersom fjernarbeid mest sannsynligvis vil være mer utbredt etter pandemien, konkluderer rapporten med anbefalinger for å gjøre denne overgangen vellykket og sikre arbeidstakeres helse og sikkerhet.

Last ned in: en