Sverige: Kvinners arbeidsmiljø og forebygging av MSD-er
19/03/2020 Type: Case-studier 13 sider

Sverige: Kvinners arbeidsmiljø og forebygging av MSD-er

Keywords:Campaign 2020-2022, Muskel- og skjelettlidelser , Kvinner og HMS

Denne case-studien rapporterer om et initiativ i Sverige for å skape bevissthet rundt og forbedre kvinners helse på arbeidsplassen generelt og redusere risikoen blant dem for å utvikle muskel- og skjelettsykdommer (MSD-er) spesielt. Under initiativet ble arbeidsinspektører gitt opplæring i å ta hensyn til kjønn i sin daglige praksis.

De utførte deretter inspeksjoner på arbeidsplasser og i sektorer der kvinner dominerer, og innledet samtaler med arbeidsgivere der risikoforebyggende tiltak ble funnet å være utilstrekkelige. Initiativet lyktes med å skape bevissthet og bidra til å endre tankegangen, men endring er nødvendig på politisk plan for å ta hensyn til kjønn i formuleringen av politikk. 

Last ned in:EN

Ytterligere publikasjoner om dette emnet