Leverandørkjeden og deres nåværende og fremtidige implikasjoner for et trygt og sunt arbeidsmiljø
15/05/2020 Type: Høringsdokumenter 9 sider

Leverandørkjeden og deres nåværende og fremtidige implikasjoner for et trygt og sunt arbeidsmiljø

Keywords:Framvoksende risikoer

Leverandørkjeden, og dens nye former, byr på store utfordringer for styring og regulering av arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen (HMS), både akkurat nå og også med henblikk på arbeid i tiden framover. Likevel viser elementer av disse forretningsstrukturene og relasjonene som driver dem også visse muligheter for forbedret styring av og støtte til et trygt og sunt arbeidsmiljø i de nye scenariene som i økende grad preger fremtidens arbeidsmiljø. Med utgangspunkt i nyere forskningsresultater, undersøker denne artikkelen både utfordringene og mulighetene for et sikkert arbeidsmiljø presentert av leverandørkjedens rolle nå og i fremtiden.

Download in:EN

Ytterligere publikasjoner om dette emnet