Sammendrag: "Green jobs and occupational safety and health: Foresight on new and emerging risks associated with new technologies by 2020" (Grønne jobber og HMS: framsynsprosjekt om nye og framvoksende risikoer knyttet til nye teknologier fram mot 2020)
08/04/2013 Type: Reports

Sammendrag: "Green jobs and occupational safety and health: Foresight on new and emerging risks associated with new technologies by 2020" (Grønne jobber og HMS: framsynsprosjekt om nye og framvoksende risikoer knyttet til nye teknologier fram mot 2020)

Keywords: Forebygging av ulykker , Agriculture, Construction, Farlige stoffer , Emerging risks, Grønne jobber , HMS inn i undervisningen , Maintenance, Vandrearbeidere, Muskel- og skjelettlidelser , Nanomaterialer, Psykososiale risikoer og stress, Veitransport, Transport

For å nå målene på miljøområdet forventer EU hurtig vekst i den grønne økonomien. Derfor er det viktig å foregripe nye og framvoksende HMS-risikoer i grønne jobber for å sikre at disse jobbene ikke bare er bra for miljøet, men også for arbeidstakernes helse og sikkerhet. Dette sammendraget presenterer et framsynsprosjekt som har identifisert mulige framtidige HMS-scenarier i grønne jobber, gitt en viss utvikling innen grønne teknologier, under ulike økonomiske og sosiale forhold. Du kan også lese hele rapporten med nærmere opplysninger om metode og konklusjonene.

Nedlastinger
download

Ytterligere publikasjoner om dette emnet