Sammendrag: "Green jobs and occupational safety and health: Foresight on new and emerging risks associated with new technologies by 2020" (Grønne jobber og HMS: framsynsprosjekt om nye og framvoksende risikoer knyttet til nye teknologier fram mot 2020)
08/04/2013 Type: Reports

Sammendrag: "Green jobs and occupational safety and health: Foresight on new and emerging risks associated with new technologies by 2020" (Grønne jobber og HMS: framsynsprosjekt om nye og framvoksende risikoer knyttet til nye teknologier fram mot 2020)

Keywords: Forebygging av ulykker , Agriculture, Construction, Farlige stoffer , Framvoksende risikoer, Grønne jobber , HMS inn i undervisningen , Maintenance, Vandrearbeidere, Muskel- og skjelettlidelser , Nanomaterialer, Psykososiale risikoer og stress, Veitransport, Transport

For å nå målene på miljøområdet forventer EU hurtig vekst i den grønne økonomien. Derfor er det viktig å foregripe nye og framvoksende HMS-risikoer i grønne jobber for å sikre at disse jobbene ikke bare er bra for miljøet, men også for arbeidstakernes helse og sikkerhet. Dette sammendraget presenterer et framsynsprosjekt som har identifisert mulige framtidige HMS-scenarier i grønne jobber, gitt en viss utvikling innen grønne teknologier, under ulike økonomiske og sosiale forhold. Du kan også lese hele rapporten med nærmere opplysninger om metode og konklusjonene.

Download in:BG | DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | NO | PL | RO | SK | SL

Ytterligere publikasjoner om dette emnet