Resymé - Framsynsrapport om nye og framvoksende HMS-risikoer i arbeidslivet knyttet til digitaliseringen fram mot 2025
29/11/2018 Type: Reports 41 sider

Resymé - Framsynsrapport om nye og framvoksende HMS-risikoer i arbeidslivet knyttet til digitaliseringen fram mot 2025

Keywords:ICT/digitalisation, Framvoksende risikoer

Denne rapporten presenterer de endelige resultatene av et større framsynsprosjekt om utviklingen innen digital teknologi og hvilke resultater denne utviklingen medfører når det gjelder hvor, når og hvordan arbeid utføres.

De potensielle konsekvensene av disse endringene for helse og sikkerhet (HMS) fram mot 2025 ble vurdert i fire scenarier.

Hvert scenario tar opp ulike utfordringer og muligheter på HMS-området. Forskningen vil gi leserne bedre forståelse av hvordan digitaliseringen kan påvirke arbeidstakernes helse og sikkerhet i Den europeiske union, og bidra til at de kan utvikle strategier som er mer robuste i forhold til disse endringene i arbeidsliv og HMS.

Download in:BG | EN | ES | ET | LT | NO | PL | PT

Ytterligere publikasjoner om dette emnet