Summary - Bedre skoler ved å fremme muskel- og skjeletthelse

Keywords:

En bevisstgjøring om arbeidsmiljø og helse i skolene kan bidra til å forebygge muskel- og skjelettlidelser. Integrering av arbeidsmiljø og helse i utdanning er avgjørende for å utvikle en forebyggingskultur for elever.

Denne rapporten undersøker hvordan skolene kan bidra til tidlig og langsiktig forebygging og drøfter ulike aspekter arbeidsmiljø og helse. Den kommer med eksempler på vellykket integrering i Europa og gir anbefalinger om utforming og gjennomføring av tiltak. Avslutningsvis presenterer den en strategisk tilnærming for å fremme trening og forebygge mot muskel- og skjelettlidelser i skolene på en systematisk måte.

Last ned in: cs | en | fi | is | it | mt | pl | pt | ro | sl |