Resultater fra en spørreundersøkelse blant interessenter i 2020
04/08/2020 Type: Publikasjoner fra EU-OSHA

Resultater fra en spørreundersøkelse blant interessenter i 2020

Keywords:EU-OSHA

EU-OSHA gjennomfører regelmessig spørreundersøkelser blant interessentene for å få tilbakemelding på sitt arbeid. Se våre viktigste resultater og funn.

Du kan også laste ned denne presentasjonen fra Slideshare

Download in:EN

Ytterligere publikasjoner om dette emnet