Smart personlig verneutstyr: intelligent beskyttelse for fremtiden
02/06/2020 Type: Høringsdokumenter 11 sider

Smart personlig verneutstyr: intelligent beskyttelse for fremtiden

Keywords:ICT/digitalisation, Framvoksende risikoer

Denne artikkelen ser på fremveksten av smart personlig verneutstyr (PPE) for arbeidsplassen. Smart PPE kombinerer tradisjonelle beskyttelsesmidler med forbedrede materialer eller elektroniske komponenter, og den kan samle inn data om brukeren, arbeidsmiljøet eller egen bruk. Selv om slike nye teknologier lover større sikkerhet og komfort for arbeidstakerne, er det fortsatt mange hindringer som må overvinnes for å sikre at de blir vellykket.

Artikkelen skisserer utfordringene som interessenter står overfor, for eksempel behovet for å etablere standarder og et passende rammeverk for testing og sertifisering. Den inkluderer anbefalinger for å hjelpe interessenter å få mest mulig ut av de potensielle fordelene med smart PPE, og understreker viktigheten av samarbeid mellom brukere og produsenter på dette området.

Download in:EN

Ytterligere publikasjoner om dette emnet