Slovenia: Kontroll av arbeidstakeres eksponering for farlige substanser ved produksjon av husholdningsapparater
02/11/2019 Type: Case-studier 3 sider

Slovenia: Kontroll av arbeidstakeres eksponering for farlige substanser ved produksjon av husholdningsapparater

Keywords:Kampanje 2018-2019, Farlige stoffer
Prisen for god praksis innen sunne arbeidsplasser 2018–2019
Organisasjon med anbefaling 

Det slovenske produksjonsfirmaet Gorenje, d.d., har valgt en systematisk og samarbeidsorientert fremgangsmåte for å identifisere og eliminere risikoer som følge av farlige substanser, og inkludere både ledelsen, de ansatte og deres representanter og et ekspertteam med tverrfaglig bakgrunn.

Gjennom endringer av utstyr og prosesser, samt forbedret administrasjon og overvåkning av kjemikalier, har selskapet redusert antall kjemikalier som benyttes, antall medarbeidere som eksponeres og eksponeringsnivået. Selskapet går med det langt utover de rettslige kravene, og viser et vedvarende engasjement for å styrke de ansattes helse og sikkerhet, i tillegg til å dele denne kunnskapen med andre selskaper i hele Slovenia.

Download in:EN | SL

Ytterligere publikasjoner om dette emnet