HMS i små og svært små bedrifter i EU: fra politikk til praksis – beskrivelse av gode eksempler
20/12/2017 Type: Reports 283 sider

HMS i små og svært små bedrifter i EU: fra politikk til praksis – beskrivelse av gode eksempler

Keywords: Svært små bedrifter

Denne rapporten presenterer et utvalg case-studier av vellykkede tiltak iverksatt i små og svært små bedrifter for å hjelpe dem med å forbedre HMS-arbeidet. Mer enn 40 inspirerende eksempler fra 12 EU-medlemsstater er gruppert etter tema, som for eksempel flerdimensjonale strategier og initiativer fra mellomledd utenfor HMS-området. Målet er å vise at selv om små og svært små bedrifter kan streve med helse og sikkerhet, kan initiativer for å forbedre HMS-arbeidet slike bedrifter lykkes, og kan overføres til andre land og bransjer. Ved å samle og analysere disse case-studiene prøver rapporten å besvare følgende viktige spørsmål: “Hva fungerer, hvem fungerer det for og under hvilke omstendigheter?”

Download in:EN

Ytterligere publikasjoner om dette emnet