Forstå HMS-styring på arbeidsplassen, psykososiale risikoer og arbeidstakermedvirkning gjennom ESENER – et sammendrag av fire sekundære analyser
17/04/2012 Type: Reports 16 sider

Forstå HMS-styring på arbeidsplassen, psykososiale risikoer og arbeidstakermedvirkning gjennom ESENER – et sammendrag av fire sekundære analyser

Keywords:Emerging risks, ESENER, Lederskap , Risikovurdering , Statistikk

ESENER har gjennomført 36 000 intervjuer som har gitt enorme mengder sammenlignbare data om hvordan helse og sikkerhet håndteres på europeiske arbeidsplasser. I tillegg til hovedkonklusjonene, som ble publisert i 2010, er dette en ressurs som gjør det mulig å gjennomføre dyptgående statistiske analyser og identifisere underliggende problemstillinger. Dette var målet for fire prosjekter med sekundær analyse av ESENER-dataene. Resultatene blir presentert i dette sammendraget. De fire rapportene fokuserer på: HMS-styring på arbeidsplassen; Arbeidstakerrepresentasjon og konsultasjon av arbeidstakere i HMS-arbeidet; Faktorer som er forbundet med effektiv styring av psykososiale risikoer; Styring av psykososiale risikoer – pådrivere, hindringer, behov og iverksatte tiltak

Nedlastinger
download

Ytterligere publikasjoner om dette emnet