De første funnene fra Den andre europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER-2)
09/02/2015 Type: Reports 8 sider

De første funnene fra Den andre europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER-2)

Keywords:ESENER

I den andre utgaven av EU-OSHAs europeiske bedriftsundersøkelse, ESENER-2, kom det inn svar fra nærmere 50 000 bedrifter om HMS-styring og risiko på arbeidsplassen, med særlig fokus på psykososial risiko, arbeidstakermedvirkning og pådrivere og hindringer for tiltak. Målet er å legge fram nasjonalt sammenlignbare data som kan være til nytte i utformingen av politikk og hjelpe bedriftene til å ta tak i risikoene på en mer effektiv måte. Denne første analysen presenterer et utvalg av resultatene.

Nedlastinger
download

Ytterligere publikasjoner om dette emnet