Europeisk virksomhetsundersøkelse om nye arbeidsmiljørisikoer og risikoer i framvekst (ESENER) - Sammendrag
02/06/2010 Type: Reports 16 sider

Europeisk virksomhetsundersøkelse om nye arbeidsmiljørisikoer og risikoer i framvekst (ESENER) - Sammendrag

Keywords:Emerging risks, ESENER, Statistikk

EU-OSHAs europeiske virksomhetsundersøkelse om arbeidsmiljørisiko og nye risikoutfordringer (ESENER) spurt både ledere og de ansattes HMS-representanter om måten helse-, miljø- og sikkerhetsrisikoen på arbeidsplassen håndteres på, med spesielt fokus på psykososiale risikofaktorer, dvs. arbeidsrelatert stress, vold og trakassering. Våren 2009 ble 28 649 ledere og 7 226 HMS-representanter i de 31 landene som var med i undersøkelsen, intervjuet.

Nedlastinger
download

Ytterligere publikasjoner om dette emnet