Rehabilitering og tilbakevending til arbeid etter kreft: en litteraturgjennomgang
04/02/2017 Type: Literature reviews 81 sider

Rehabilitering og tilbakevending til arbeid etter kreft: en litteraturgjennomgang

Keywords:Rehabilitering, Work-related cancer

Etter hvert som kreftbehandlingen har blitt bedre, er det stadig flere som overlever kreft i Europa. Selv om de fleste overlevende vender tilbake til arbeid etter behandling, er det mange som opplever symptomer og svekket helse i lengre tid, noe som kan gjøre det vanskelig for dem å komme tilbake.

Denne rapporten gir en oversikt over relevant vitenskapelig litteratur. Gjennomgangen er utført for å samle informasjon om eksisterende initiativer, retningslinjer og praksis når det gjelder rehabilitering og tilbakevending til arbeidet etter kreft, og presenterer eksempler på vellykkede intervensjoner.

Download in:EN

Ytterligere publikasjoner om dette emnet