Rehabilitering og tilbakevending til arbeid etter kreft – virkemidler og praksis
25/05/2018 Type: Reports 99 sider

Rehabilitering og tilbakevending til arbeid etter kreft – virkemidler og praksis

Keywords:Rehabilitering, Work-related cancer

En kreftdiagnose har både umiddelbare og langvarige virkninger, også etter at behandlingen er ferdig.

Dette prosjektet ser nærmere på HMS-utfordringene for både arbeidsgivere og ansatte når man skal tilbake i jobb etter en kreftdiagnose. Rapporten inneholder nasjonale eksempler på virkemidler og praksis som har lyktes i å forebygge langvarig sykefravær og arbeidsløshet.

Download in:EN

Ytterligere publikasjoner om dette emnet