Psykososiale faktorer ved forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser

Keywords:

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser har en tendens til å være forbundet med fysiske risikofaktorer, som for eksempel tunge belastninger eller repeterende bevegelser. Psykososiale faktorer kan imidlertid også spille en betydelig rolle. De bidrar ikke bare til økt risiko for utvikling eller forverring av muskel- og skjelettlidelser, men kan også fungere som en barriere for å vende tilbake til arbeidet.

Dette informasjonsarket identifiserer psykososiale faktorer knyttet til muskel- og skjelettlidelser, som for stor arbeidsbelastning og dårlig sosial støtte, og forklarer hvilken effekt disse stressfaktorene har på fysiologien vår. Det viser at nøkkelen til å minimere disse effektene er en helhetlig, deltakende tilnærming til risikovurdering på arbeidsplassen som dekker både fysiske og psykososiale risikofaktorer.

Last ned in: de | el | en | fi | fr | hr | hu | is | mt | nl | no | pt |