Beskyttelse av arbeidstakerne i  plattformøkonomien:  En oversikt over utviklingen i regelverk  og politikk i EU
07/11/2017 Type: Reports 92 sider

Beskyttelse av arbeidstakerne i plattformøkonomien: En oversikt over utviklingen i regelverk og politikk i EU

Keywords:Policy Makers, Framvoksende risikoer, ICT/digitalisation

Veksten i nettøkonomien gir utfordringer i HMS-arbeidet. Arbeid på nettplattformer – arbeid som leveres eller formidles via nettplattformer – kjennetegnes av stor variasjon i tilknytningsformer, inkludert midlertidig arbeid, frilansarbeid, akkordarbeid, hjemmekontor og nettdugnad.

Denne rapporten beskriver HMS-risikoen som arbeid med nettplattformer fører med seg, drøfter utfordringene som nettøkonomien gir i forhold til dagens HMS-regelverk og gir eksempler på retningslinjer og reguleringstiltak som enten er på plass eller under utvikling for å håndtere disse risikoene og utfordringene.

Download in:EN

Ytterligere publikasjoner om dette emnet