Fra politikk til praksis: retningslinjer, strategier, programmer og tiltak som fremmer HMS i små og svært små bedrifter
20/12/2017 Type: Reports 99 sider

Fra politikk til praksis: retningslinjer, strategier, programmer og tiltak som fremmer HMS i små og svært små bedrifter

Keywords: Svært små bedrifter

Denne rapporten gir en oversikt over hvordan man kan fremme HMS-arbeid i små og svært små bedrifter.

Små og svært små bedrifter har særskilte utfordringer når det gjelder å identifisere og håndtere HMS-risikoer. Rapporten viser gode eksempler fra tolv EU-land på hvordan mellomledd, myndigheter og HMS-organisasjoner kan nå ut til og hjelpe de små og svært små bedriftene. Rapporten tar også opp erfaringer fra HMS-personell som arbeider med små og svært små bedrifter, som har delt sine erfaringer på ulike seminarer eller gjennom intervjuer utført i ni medlemsstater: Belgia, Danmark, Estland, Frankrike, Tyskland, Italia, Romania, Sverige og Storbritannia.

Det er klart at det ikke finnes noen universell løsning for å ivareta arbeidstakernes helse og sikkerhet på de minste arbeidsplassene – det mest effektive er sannsynligvis en kombinasjon av ulike verktøy og initiativer, skreddersydd til hver enkelt bedrifts behov.

Det må gjøres mye mer for å forbedre HMS-arbeidet i små og svært små bedrifter i de fleste miljøer og bransjer. Med utgangspunkt i eksemplene som presenteres i denne rapporten, gis det anbefalinger for å understøtte framtidig politikkutvikling.

Download in:EN

Ytterligere publikasjoner om dette emnet