Deltakerorientert ergonomi og forebygging av muskel- og skjelettlidelser på arbeidsplassen

Keywords:

Dette debattopplegget inneholder en innføring i deltakerorienterte metoder for ergonomi, og ser på metodenes effektivitet i forebyggingen av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser. Deltakerorienterte ergonomiske intervensjoner involverer arbeidstakerne i utformingen av løsninger for å redusere de tilsvarende ergonomiske risikoene.

Debattopplegget forklarer hvordan dette fungerer, tar for seg noen av fordelene ved disse fremgangsmåtene og forklarer hvorfor det kan være vanskelig å evaluere deres suksess. Det legger også frem praktiske ressurser, forslag til videre lesning og en rekke casestudier om bruk av deltakerorientert ergonomi for å redusere risikoene for muskel- og skjelettlidelser på arbeidsplassen.

Last ned in: en | fr | nl | no | pt | sl | sv |

Ytterligere publikasjoner om dette emnet