HMS og framtidens arbeidsliv: fordeler og risikoer ved verktøy med kunstig intelligens på arbeidsplassen
05/07/2019 Type: Høringsdokumenter 18 sider

HMS og framtidens arbeidsliv: fordeler og risikoer ved verktøy med kunstig intelligens på arbeidsplassen

Keywords:ICT/digitalisation

Denne artikkelen går gjennom de potensielle implikasjonene ved å bruke digitale nyvinninger som kunstig intelligens (AI) og ”stordata” til HMS på arbeidsplassene.

Selv om det er åpenbart at digitale nyvinninger i stor grad vil forandre måten vi arbeider på, er det et åpent spørsmål hvordan dette vil påvirke velferden, helsen og sikkerheten på arbeidsplassen. Artikkelen gir eksempler på hvordan AI brukes på arbeidsplassene, for eksempel til personlighetsanalyser og rekrutteringsprosedyrer på personalavdelinger, til AI-supplert robotikk, samtaleboter på kundestøttesentre eller ”wearable”-teknologi ved produksjonssamlebånd.

Artikkelen går gjennom potensielle konsekvenser av dårlig bruk av slik teknologi og hvilke vilkår som legger til rette for god bruk. 

Download in:EN

Ytterligere publikasjoner om dette emnet