OiRA-kampanje i Frankrike
29/03/2018 Type: Case-studier 4 sider

OiRA-kampanje i Frankrike

Keywords:HORECA, OiRA, Veitransport

OiRA-verktøyene i Frankrike (utviklet av INRS) har lyktes i å nå ut til småbedriftene og oppmuntre dem til å gjennomføre en risikovurdering. Case-studien oppsummerer aktivitetene som er gjort innen veitransport og i restaurantbransjen for å få HMS-informasjon ut til småbedriftene.

Oppsummeringen gir bakgrunnsinformasjon om bransjene og tankene bak hovedfokuset for begge verktøyene.

Den forklarer hvordan ulike partnere har deltatt i prosessen, og identifiserer suksessfaktorer.

Download in:EN

Ytterligere publikasjoner om dette emnet