OiRA for et multinasjonalt selskap
26/02/2020 Type: Case-studier 3 sider

OiRA for et multinasjonalt selskap

Keywords:OiRA

Denne casestudien ser på hvordan en multinasjonal bilprodusent vellykket har tilpasset EU-OSHAs OiRA-programvaren for å utvikle en koordinert, bedriftsomfattende risikovurdering. Selv om programvaren opprinnelig ble opprettet med tanke på mikro- og småbedrifter, demonstrerer dette eksemplet OiRAs allsidighet. Den utforsker utfordringene som selskapet opprinnelig sto overfor, hva som har blitt oppnådd og mulighetene som implementering av programvaren har skapt – inkludert kostnadsbesparelser, promotering av arbeidstakermedvirkning og potensialet for å tilby programvaren på flere språk. Casestudien fremhever også hvordan dette selskapets tilnærming til å tilpasse og skreddersy OiRA-programvaren er overførbar, og har potensiale for andre multinasjonale selskaper.

Download in:EN

Ytterligere publikasjoner om dette emnet