Eksoskjeletter som arbeidsantrekk: robotdrakter vil forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser på framtidens arbeidsplass
09/09/2020 Type: Høringsdokumenter 12 sider

Eksoskjeletter som arbeidsantrekk: robotdrakter vil forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser på framtidens arbeidsplass

Keywords:Campaign 2020-2022, Framvoksende risikoer, Muskel- og skjelettlidelser

Eksoskjeletter er personlige teknologiske hjelpemidler som påvirker kroppen mekanisk. De kan redusere belastningen ved fysisk arbeid som tunge løft og redusere risikoen for muskel- og skjelettlidelser. Ergonomisk utforming av arbeidsplassen er ikke alltid mulig, for eksempel på midlertidige arbeidsplasser. Eksoskjeletter kan delvis kompensere for dette.

Som all ny teknologi skaper de et behov for regulering og for standarder. Denne rapporten inneholder veiledning til designere. Belastninger som omfordeles til andre deler av kroppen, kan ha betydning for arbeidstakernes helse. Komfort er også en problemstilling. For at eksoskjeletter skal være nyttige og kunne aksepteres, må de konstrueres med utgangspunkt i mennesket.

Last ned in:EN

Ytterligere publikasjoner om dette emnet