Den fjerde industrielle revolusjonen og sosial innovasjon på arbeidsplassen
27/08/2019 Type: Høringsdokumenter 9 sider

Den fjerde industrielle revolusjonen og sosial innovasjon på arbeidsplassen

Keywords:Framvoksende risikoer

Når vi snakker om fremtiden for jobb, er som regel tekniske utviklinger kjerneelementene i diskusjonen. I dette diskusjonsnotatet fokuserer vi på sosial innovasjon i forbindelse med digitalisering og hvordan det påvirker fremtidige jobber, fremtidige arbeidere og fremtidige arbeidsplasser samt utfordringene dette medfører for forskrifter og ledelse av arbeidsmiljø.

Notatet beskriver det nye innovative samfunnet og nye forretningsmodeller, der mer arbeid utføres på nettet og utenfor kontorer, av arbeidere som oftere er selvstendig næringsdrivende. Behovet for utholdenhet og tilpasningsevne hos enkeltpersoner, de resulterende nye arbeiderklassene og de spesifikke utfordringene for nye og eldre arbeidere diskuteres, samt behovet for at arbeidsmiljøorganisasjoner endrer fokus til å støtte individuelle arbeidere.

Download in:EN

Ytterligere publikasjoner om dette emnet