Muskel- og skjelettlidelser i helsevesenet
21/06/2020 Type: Høringsdokumenter 23 sider

Muskel- og skjelettlidelser i helsevesenet

Keywords:Campaign 2020-2022

En økende omsorgsbelastning, rekrutteringsvansker og en aldrende arbeidsstokk betyr at muskel- og skjelettlidelser sannsynligvis blir en stadig vanskeligere sikkerhetsmessig og helsemessig utfordring i helsevesenet.

Dette diskusjonsnotatet gjennomgår litteraturen om muskel- og skjelettlidelser på arbeidsplasser innen helsetjenesten. Det gir en oversikt over muskel- og skjelettlidelser og deres utbredelse innen helsevesenet, gjennomgår risikofaktorene og drøfter effektive inngrep for å forhindre, redusere og håndtere muskel- og skjelettlidelser på arbeidsplasser innen helsetjenesten.

Download in:EN

Ytterligere publikasjoner om dette emnet