Forvaltning av psykososial risiko på europeiske arbeidsplasser: bevis fra den andre europeiske undersøkelsen av bedrifter om nye og voksende risikoer (ESENER-2)
22/06/2018 Type: Reports 63 sider

Forvaltning av psykososial risiko på europeiske arbeidsplasser: bevis fra den andre europeiske undersøkelsen av bedrifter om nye og voksende risikoer (ESENER-2)

Keywords:ESENER

Denne rapporten ser på barrierer og drivere for psykososial risikohåndtering på arbeidsplassen og hvordan dette påvirkes av ulike nasjonale og organisatoriske kontekster. Arbeidstakernes eksponering for psykososiale risikoer øker. Likevel varierer risikonivået og hvor effektiv håndtering er, på tvers av bransjer og landegrenser.

Med utgangspunkt i funnene fra en kvantitativ analyse av ESENER-2-data sammenholdt med andre, landspesifikke data, ser man at den nasjonale konteksten – kultur, økonomi og arbeidslivspartenes HMS-initiativer – har sammenheng med hvordan psykososial risiko håndteres på arbeidsplassen. Man ser også at ledelsesengasjement og arbeidstakerinvolvering sannsynligvis er de mest effektive organisatoriske driverne for håndtering av psykososial risiko, uavhengig av nasjonal kontekst. De praktiske implikasjonene ved disse funnene drøftes også.

Last ned in:EN

Ytterligere publikasjoner om dette emnet