Nøkkeltrender og endringsdrivere for informasjons- og kommunikasjonsteknologi og arbeidssteder
04/05/2017 Type: Reports 154 sider

Nøkkeltrender og endringsdrivere for informasjons- og kommunikasjonsteknologi og arbeidssteder

Keywords:Emerging risks, ICT/digitalisation, Psykososiale risikoer og stress

Denne rapporten presenterer funnene fra arbeidspakke 1 i EU-OSHAs framsynsprosjekt om nye og framvoksende HMS-risikoer knyttet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi og arbeidssteder fram mot 2025.

Trender og sentrale endringsdrivere ble identifisert i en tretrinns prosess: horisontspeiding, samråd med eksperter gjennom telefonintervjuer og en undersøkelse basert på Delphi-metoden, etterfulgt av et miniseminar. Rapporten gir en oversikt over og beskriver disse viktige trendene og endringsdriverne, gruppert etter kategori – samfunnsmessig, teknologisk, økonomisk, miljømessig eller politisk (STEEP – Societal, Technological, Economic, Environmental and Political).

Fra demografiske endringer til teknologiske innovasjoner – dette er faktorer som vil avgjøre hvilke HMS-utfordringer digitalisering av arbeidslivet i Europa vil medføre i 2025.

Nedlastinger
download

Ytterligere publikasjoner om dette emnet