En internasjonal sammenligning av kostnadene ved arbeidsrelaterte ulykker og sykdommer
08/09/2017 Type: Høringsdokumenter 8 sider

En internasjonal sammenligning av kostnadene ved arbeidsrelaterte ulykker og sykdommer

Keywords:Campaign 2016-2017, God HMS-praksis er bra for bedriften

De økonomiske fordelene ved HMS-arbeid har aldri vært klarere. Nye anslag fra et internasjonalt prosjekt viser at arbeidsrelaterte ulykker og sykdommer koster EU minst 476 milliarder euro hvert år. Kostnadene bare ved arbeidsrelatert kreft beløper seg til 119,5 milliarder euro.

Resultatene fra prosjektet ble presentert på den 21. verdenskongressen for helse og sikkerhet på arbeidsplassen i Singapore i september og er tilgjengelig som en interaktiv datavisualisering på nettstedet til EU-OSHA.

Denne artikkelen oppsummerer de viktigste funnene i prosjektet.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Ytterligere publikasjoner om dette emnet