IRAT (Interactive Risk Assessment Tool) i Irland: BeSMART
24/09/2018 Type: Case-studier 5 sider

IRAT (Interactive Risk Assessment Tool) i Irland: BeSMART

Keywords:OiRA

Alle arbeidsgivere skal risikovurdere sine arbeidsaktiviteter og i den grad det med rimelighet kan forutses, identifisere farer som kan føre til helseproblemer. BeSMART er et interaktivt nettbasert verktøy som er laget for å sette SMB-er i stand til å innfri disse lovfestede kravene ved å produsere og registrere HMS-risikovurderinger.

Denne casestudien beskriver BeSMARTs reise: fra utviklingen i 2010 og fram til nå har det nådd ut til mer enn en firedel av alle SMB-er i Irland, med ca. 43 000 registrerte brukere. Casestudien går også nærmere inn på de framtidige utfordringene for BeSMART og andre nettbaserte interaktive risikovurderingsverktøy, så vel som suksessfaktorene.

Nedlastinger
download

Ytterligere publikasjoner om dette emnet