IRAT (Interactive Risk Assessment Tool) i Irland: BeSMART
24/09/2018 Type: Case-studier 5 sider

IRAT (Interactive Risk Assessment Tool) i Irland: BeSMART

Keywords:OiRA

Alle arbeidsgivere skal risikovurdere sine arbeidsaktiviteter og i den grad det med rimelighet kan forutses, identifisere farer som kan føre til helseproblemer. BeSMART er et interaktivt nettbasert verktøy som er laget for å sette SMB-er i stand til å innfri disse lovfestede kravene ved å produsere og registrere HMS-risikovurderinger.

Denne casestudien beskriver BeSMARTs reise: fra utviklingen i 2010 og fram til nå har det nådd ut til mer enn en firedel av alle SMB-er i Irland, med ca. 43 000 registrerte brukere. Casestudien går også nærmere inn på de framtidige utfordringene for BeSMART og andre nettbaserte interaktive risikovurderingsverktøy, så vel som suksessfaktorene.

Last ned in:EN

Ytterligere publikasjoner om dette emnet