Innvirkningen av eksoskjelett på arbeidsmiljøet
27/08/2019 Type: Høringsdokumenter 10 sider

Innvirkningen av eksoskjelett på arbeidsmiljøet

Keywords:Framvoksende risikoer

I dette diskusjonsnotatet undersøkes rollen eksoskjelett kan ha på arbeidsmiljøet i fremtiden, og innvirkningen bruken av dem kan ha på arbeideres sikkerhet og helse. Det utforsker rollen eksoskjelett kan ha for å forhindre muskel- og skjelettplager og tar opp de potensielle risikoene som kan oppstå fra bruken av dem i forskjellige fagfelt.

Notatet bekrefter usikkerheten knyttet til den langvarige effekten de har på helsen, og vanskene med å skape ensartet sertifisering, og peker på behovet for mer omfattende undersøkelser. Notatet diskuterer også betydningen av hierarkiet for forebygging ved utvikling av fremtidige arbeidsplasser, fremfor å være avhengige av eksoskjelett for å lage ergonomiske arbeidsmiljøer.

Download in:EN

Ytterligere publikasjoner om dette emnet