Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjens priser for god praksis 2016-2017
26/04/2017 Type: Case-studier 44 sider

Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjens priser for god praksis 2016-2017

Keywords:Aldring og HMS, Campaign 2016-2017

Prisene for god praksis deles ut av EU-OSHA som del av kampanjen “Gode arbeidsplasser hele livet”. Kampanjen fremmer et bærekraftig arbeidsliv og god aldring allerede fra starten av arbeidslivet, og prisene har som mål å anerkjenne organisasjoner som på en fremragende og innovativ måte fremmer et bærekraftig arbeidsliv i lys av en aldrende arbeidsstyrke.

Sammendragene av eksemplene som presenteres i dette heftet, viser hvilke resultater og gevinster en organisasjon kan oppnå når den går utover de grunnleggende HMS-kravene, og når den erkjenner hvor viktig det er å holde de ansatte friske gjennom hele deres yrkesaktive liv.

Nedlastinger
download

Ytterligere publikasjoner om dette emnet