Håndtering av gassbehandlede containere i havner – helserisikoer og forebyggingstiltak
10/04/2018 Type: Reports 54 sider

Håndtering av gassbehandlede containere i havner – helserisikoer og forebyggingstiltak

Keywords: Forebygging av ulykker , Farlige stoffer , Transport

Denne rapporten ser på mulige helse- og sikkerhetsrisikoer ved håndtering i havner av containere som har blitt gassbehandlet med pesticider.

Forfatterne ser på lovgivningen, identifiserer risikoene og beskriver praktiske eksempler på forebyggende tiltak og strategier. De konkluderer med at vi har store kunnskapshull. Problemet er også undervurdert på grunn av dårlig registrering av alvorlige helseeffekter og fordi gassbehandlede containere sjelden er merket.

Forfatterne anbefaler å prioritere kontrolltiltak, som risikovurdering av containere før åpning, rutinemessig kontroll av containere som ankommer havner, samt tiltak for å håndheve reglene for merking av containere.

Nedlastinger
download

Ytterligere publikasjoner om dette emnet