Håndtering av gassbehandlede containere i havner – helserisikoer og forebyggingstiltak
21/11/2018 Type: Høringsdokumenter 10 sider

Håndtering av gassbehandlede containere i havner – helserisikoer og forebyggingstiltak

Keywords: Risikovurdering , Arbeidsrelaterte sykdommer, Farlige stoffer

Denne rapporten ser på mulige helse- og sikkerhetsrisikoer ved håndtering i havner av containere som har blitt gassbehandlet med pesticider.

Forfatterne gjennomgår internasjonal lovgivning og litteratur (vitenskapelige publikasjoner så vel som retningslinjer og artikler), identifiserer sikkerhets- og helserisikoer på arbeidsplassen og beskriver praktiske eksempler på forebyggende tiltak og strategier. De konkluderer med at det er viktige hull i kunnskapen vår så vel som i forebyggende praksis. Problemet er ofte også undervurdert på grunn av dårlig registrering av alvorlige helseeffekter og fordi gassbehandlede containere sjelden er riktig merket.

Forfatterne anbefaler å prioritere kontrolltiltak, som risikovurdering av containere før åpning, rutinemessig kontroll av containere som ankommer havner, samt tiltak for å håndheve reglene for merking av containere.

Last ned in:BG | CS | DE | EL | EN | ES | HR | LT | SV

Ytterligere publikasjoner om dette emnet