Tyskland: En systematisk tilnærming for å forebygge MSD-er
19/03/2020 Type: Case-studier 10 sider

Tyskland: En systematisk tilnærming for å forebygge MSD-er

Keywords:Campaign 2020-2022, Muskel- og skjelettlidelser

Denne case-studien framhever Tysklands helhetlige tilnærming for å håndtere muskel- og skjelettsykdommer (MSD-er) understøttet av et omfattende lovverk. MSD-er er den vanligste årsaken til sykefravær i Tyskland, og forebygging av dem er en av prioriteringene i den felles tyske strategien for helse, miljø og sikkerhet.

Utarbeidelsen og gjennomføringen av denne strategien omfatter flere aktører – forbundsregjeringen, forbundsstatene og ulykkesforsikringsinstitusjoner samt bransjeorganisasjoner, sikkerhetseksperter og bedriftsleger – som muliggjør en mangefasettert, samarbeidsbasert tilnærming. Loven om forebyggende helsetjenester gir et sterkt rettslig grunnlag for slikt samarbeid og anerkjenner behovet for å integrere aktiviteter rettet mot å forbedre helsen ikke bare på arbeidsplassene, men også der folk bor og lærer.

Download in:EN

Ytterligere publikasjoner om dette emnet