Frankrike: TMS Pros-ordningen og andre initiativer for å håndtere MSD-er
19/03/2020 Type: Case-studier 13 sider

Frankrike: TMS Pros-ordningen og andre initiativer for å håndtere MSD-er

Keywords:Campaign 2020-2022, Muskel- og skjelettlidelser , Health surveillance

Denne case-studien viser at utbredelsen av muskel- og skjelettsykdommer (MSD-er) i Frankrike er svært høy, og at MSD-er er en ledende årsak til yrkessykdom. MSD-er er blitt håndtert gjennom en serie initiativer, herunder støtteordninger og veiledning.

TMS Pros-ordningen tilbyr bedrifter støtte for å forebygge arbeidsrelaterte MSD-er, og den tilbyr økonomisk støtte til små og mellomstore bedrifter.

For å forbedre den epidemiologiske overvåkingen av yrkesrisikoer i Frankrike er det opprettet et system for overvåking av arbeidsrelaterte helseproblemer kalt CONSTANCES. Ordningen vil forbedre forståelsen av koplingene mellom yrkesmessige faktorer og helseproblemer og gi et sterkt evidensgrunnlag for politiske beslutninger.

Download in:EN

Ytterligere publikasjoner om dette emnet