Gjennomførbarhetsstudie om utviklingen av en dataassistert telefonundersøkelse for å estimere arbeidstakeres eksponering for kreftfremkallende stoffer i Den europeiske union
15/12/2017 Type: Reports 116 sider

Gjennomførbarhetsstudie om utviklingen av en dataassistert telefonundersøkelse for å estimere arbeidstakeres eksponering for kreftfremkallende stoffer i Den europeiske union

Keywords:Carcinogens, Arbeidsrelaterte sykdommer

Eksponering for kreftfremkallende stoffer kan føre til kreft, som er en vesentlig årsak til arbeidsrelaterte dødsfall i EU. Pålitelige data om eksponering for kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen er avgjørende for helsen og sikkerheten til europeiske arbeidstakere. Denne rapporten presenterer funnene fra en gjennomførbarhetsstudie for en spørreundersøkelse, med utgangspunkt i en vellykket australsk undersøkelse, hvor det samles inn informasjon fra arbeidstakere om slik eksponering. Det vil bli brukt et algoritmebasert system for å vurdere eksponeringen i EU på grunnlag av de innsamlede dataene.

Studien fant at med en overkommelig investering av tid og penger kan den australske undersøkelsen tilpasses for bruk i EU. 

Download in:EN

Ytterligere publikasjoner om dette emnet