Sammendrag - Sikkerhet og helse i små og svært små bedrifter i EU: Sluttrapport fra det 3-årige SESAME-prosjektet
19/06/2018 Type: Reports 10 sider

Sammendrag - Sikkerhet og helse i små og svært små bedrifter i EU: Sluttrapport fra det 3-årige SESAME-prosjektet

Keywords: Svært små bedrifter

Denne rapporten legger frem funnene fra den endelige analysen av SESAME-prosjektet, et treårig prosjekt som undersøker arbeidsmiljøtilstanden i små og svært små bedrifter i Europa. Hovedmålet med analysen var å finne ut ‘hva som fungerer, for hvem og i hvilke kontekster’.

En av de fremste anbefalingene som følge av denne studien er at det er behov for å styrke og opprettholde statlige systemer for regulering og inspeksjon i alle EU-medlemsstater. Analysene peker også på viktigheten av engasjementet til fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner i utviklingen av retningslinjer som kan nå små og svært små bedrifter, bedre integrasjon av HMS i det sektorspesifikke utdanningssystemet og bærekraftige, lett anvendelige og overførbare løsninger til små og svært små bedrifter.

Download in:CS | DE | EL | EN | ET | FR | IS | IT | NL | NO | SK | SL | SV

Ytterligere publikasjoner om dette emnet