Sammendrag - Muskel- og skjelettlidelser: knyttet til psykososiale risikofaktorer på arbeidsplassen

Keywords:

Historisk sett har arbeidet med å redusere risikoen for muskel- og skjelettlidelser på arbeidsplassen fokusert på fysiske arbeidsfaktorer. Sammenhengen mellom muskel- og skjelettlidelser og psykososiale faktorer, som for stor arbeidsbelastning og manglende støtte, er imidlertid av stor betydning. Psykososiale risikofaktorer kan bidra til og forverre muskel- og skjelettlidelser, og muskel- og skjelettlidelser kan være assosiert med psykososiale faktorer.

I tanke på den nåværende «Et sikkert og godt arbeidsmiljø»-kampanjen, undersøker denne litteraturgjennomgangen bevisene for sammenhengen mellom psykososiale risikofaktorer og muskel- og skjelettlidelser. Den gir anbefalinger om effektive tilnærminger for forebygging av muskel- og skjelettlidelser og diskuterer hvordan arbeidsgivere kan støtte rehabilitering og tilbakevending til arbeid ved arbeidstakere under bedring etter muskel- og skjelettlidelser.

Last ned in: cs | de | el | en | es | fi | fr | hr | is | mt | pt |