Sammendrag: Sammenhenger og ordninger for HMS i små og svært små bedrifter i EU – SESAME-prosjektet
13/06/2016 Type: Reports 10 sider

Sammendrag: Sammenhenger og ordninger for HMS i små og svært små bedrifter i EU – SESAME-prosjektet

Keywords:ESENER, Svært små bedrifter

Denne publikasjonen oppsummerer en rapport som ser med et kritisk øye på helse og sikkerhet på arbeidsplassen i små og svært små bedrifter. Den framhever ikke bare hvor viktige små og svært små bedrifter er for økonomien og samfunnet generelt, men at det også finnes betydelige og berettigede bekymringer når det gjelder HMS i små og svært små bedrifter. Det finnes rikelig dokumentasjon som peker på at det er større risiko for alvorlige ulykker og dødsfall i små og svært små bedrifter enn i større organisasjoner. Hovedårsakene til dette blir drøftet, herunder begrensninger når det gjelder ressursene i små og svært små bedrifter og hvor de befinner seg i økonomien. Til sist framhever rapporten også at hvis man klarer å fylle hullene i dagens kunnskap, vil man ha gjort mye for å styrke HMS-arbeidet i små og svært små bedrifter.

Download in:CS | DA | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | LT | LV | NL | PL | PT | SK | SV

Ytterligere publikasjoner om dette emnet