Anslag over kostnadene ved arbeidsrelaterte ulykker og dårlig helse: En analyse av europeiske datakilder
13/03/2017 Type: Reports 77 sider

Anslag over kostnadene ved arbeidsrelaterte ulykker og dårlig helse: En analyse av europeiske datakilder

Keywords:God HMS-praksis er bra for bedriften

Denne rapporten presenterer resultatene av en gjennomgang av nasjonale og internasjonale datakilder om kostnadene ved arbeidsrelaterte skader, sykdom og dødsfall.

Målet var å evaluere kvaliteten på og sammenlignbarheten av ulike kilder som et første trinn i beregningen av kostnadene forbundet med ulykker og dårlig helse på arbeidsplassene i Europa.

Ut fra denne undersøkelsen foreligger det ikke tilstrekkelige data til å beregne disse kostnadene helt nøyaktig, men det gis anbefalinger om hvordan man kan bruke anslag som beregningsgrunnlag der det mangler data.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HR | HU | IS | LT | NL | NO | PL | PT | RO | SL

Ytterligere publikasjoner om dette emnet